1 marca w godz. 11.00-13.00  zapraszamy do Galerii Jeziorak w Iławie na inaugurację ogólnopolskiej kampanii dobroczynnej KILOMETRY DOBRA, w której bierze udział Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie. Kampania potrwa do 3 czerwca a jej celem jest pozyskanie środków na rehabilitację najmłodszych dzieci od 0 do 3 r.ż. oraz doposażenie rewitalizowanej hali przy ul. Jasielskiej, w której PSONI Koło w Iławie będzie prowadziło Centrum Aktywności Społecznej i Zawodowej osób niepełnosprawnych.

Prowadzona przez 3 miesiące akcja polega na pozyskiwaniu pieniędzy wszystkimi dostępnymi metodami: poprzez zbiórki publiczne w centrach handlowych, szkołach i parafiach, przez strony internetowe, aukcje, koncerty, imprezy charytatywne itp. Zebrane środki finansowe są gromadzone na indywidualnym rachunku każdej organizacji, a kwota jest na bieżąco aktualizowana i upubliczniana na stronie internetowej kampanii Kilometry Dobra. W dniu finału 3 czerwca, całą zebraną kwotę wypłaca się z banku w monetach jednozłotowych, przykleja na taśmę i układa na placach i rynkach podczas lokalnych festynów Dnia Dziecka. W ten sposób powstają tzw. Kilometry Dobra. Wszystkie organizacje z danego kraju, biorące udział w kampanii, sumują długość zebranych Kilometrów Dobra i podejmują przy tym próbę pobicia Rekordu Guinnessa, który obecnie należy do Austriaków i wynosi 75,2 km.

W bieżącym roku będzie miała miejsce V edycja kampanii, ale PSONI Koło w Iławie jest debiutantem w jej organizacji. Jako że jedyną szansą na osiągnięcie zakładanego celu jest zaangażowanie się w akcję wielu osób, środowisk, organizacji i podmiotów, którym bliskie są cele stawiane przez PSONI Koło w Iławie, kampania opiera się na lokalnej KOALICJI DOBRA wokół prowadzonej akcji. Jej inaugurację wesprą:

  • „Tęczowa Kraina” z Iławy – atrakcje dla dzieci
  • Chór „VIVAT” Uniwersytetu Trzeciego Wieku – występ: dyrygent Alicja Szymańska, akompaniament Wojciech Szymański
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie – gra wielkoformatowa Wielkie Szachy

Podczas akcji będzie prowadzona zbiórka publiczna na wskazany cel („Dzieciaki w potrzebie” nr 2018/760/OR).