Porozmawiajmy i poznajmy się 😊
W każdy wtorek i czwartek od 17.00 do 19.00 w „Stacji Jeziorak”.

Konwersacje są okazją nie tylko do nauki języka. Mają służyć także wzajemnemu poznaniu kultur, zwyczajów oraz integracji poprzez dzielenie się umiejętnościami i wiedzą.
Dlatego zapraszamy na nie wszystkich tych, którym bliska jest rozmowa i nawiązywanie więzi.